درج مطلب
 
اسامی کادرآموزشی دبستان هیات امنایی بنت الهدی صدر
ردیف نام ونام خانوتدگی سمت میزان تحصیلات سابقه کار
1 خانم لیلا    آسال آموزگارپایه اول لیسانس  
2 "  سیمین    سپهری " فوق دیپلم  
3 " نرگس   زمانی " فوق لیسانس  
4 " سیده نرگس  حسینی آموزگارپایه دوم فوق لیسانس  
5 "   افسانه   سلیمانی  " فوق دیپلم  
6 " شهرزاد  معماری " "  
7 " معصومه  ملکی  آموزگارپایه سوم لیسانس  
8 " آزاده سادات وحید " "  
9 " زهرا  گلچین " "  
10 " سولماز  یارزمان آموزگارپایه چهارم فوق لیسانس  
11 " پریسا  پاشائی " "  
12 " مولود  طاهریان فر " فوق دیپلم  
13 "   فرحناز    حسن خانی آموزگارپایه پنجم لیسانس  
14 " معصومه  پرتوی " فوق لیسانس  
15 " شکوفه  نکوکار " دکتری  
16 "   اعظم    عزیزی اسد آموزگارپایه ششم لیسانس  
17 " شهرزاد  بهروزی " فوق لیسانس  
18 " نسرین ورعی یگانه " لیسانس          
19 " ساره  ابراهیمی مربی ورزش لیسانس          
 
 
 
نقشه سایت