درج مطلب
 
دبستان دخترانه دولتی بنت الهدی صدرمنطقه5
بامدیریت : سرکارخانم مقدم پورلطفعلی
آدرس : آیت اله کاشانی ،خیابان مهران ، کوچه شهیدآقاخانی
تلفن تماس : 44044911
تلفن فکس ومدیریت : 44092843
شماره پیامک : 30006670555666
 
 
نقشه سایت